Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Scouting Doornakkers

Bij Scouting Doornakkers hebben we 2 vertrouwenspersonen, Annie Swart (intern staflid) en Ron van Dijck (extern oud staflid).
Zij zijn er voor zowel leden, ouders als stafleden.

Waarvoor kan je terecht bij Annie of Ron?

Volgens Scouting Nederland heeft een vertrouwenspersoon de volgende taken:

Beschikbaar zijn voor vragen en/of opmerkingen van ouders, stafleden en jeugdleden met name over zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers van de groep en de jeugdleden, als het moeilijk of onwenselijk is om deze vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken.

Dit kunnen zaken zijn rondom; o.a. pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag.

Contactpersoon zijn voor de vrijwilligers voor zaken betreffende de omgang tussen de vrijwilligers onderling en/of met de jeugdleden, rondom diezelfde onderwerpen, voor zover men behoefte heeft aan een vertrouwenspersoon of zaken niet door het bestuur kunnen worden behandeld.

Ook kan de vertrouwenspersoon eventueel bemiddelen bij problemen of conflicten tussen vrijwilligers, jeugdleden of met het bestuur, als een soort tussenpersoon.

De vertrouwenspersoon zal zo objectief mogelijk met eventuele problemen omgaan. Alle gesprekken zijn natuurlijk vertrouwelijk en er worden alleen anderen bij betrokken als dit onderling is afgesproken. Alleen bij wetsovertredingen zal contact met andere instanties moeten worden opgenomen en ook het bestuur worden ingelicht.

Voor volledige omschrijving zie: https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/05.Scouting-Academy/Overig/Functieprofiel-Vertrouwenspersoon-groep-en-regio.pdf

Contactgegevens:
Annie Swart: 06-11434918
Ron van Dijck: 06-53713168

E-mail: vertrouwenspersoon@doornakkers.com