Aanmeldingsbeleid voor vrijwilligers

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag.

De gedragscode kun je hier downloaden.

Zie voor meer informatie over het aanstellingsbeleid: https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen/vog